TEPELNÉ ČERPADLO

TEPELNÉ ČERPADLO

ČO TO JE A ČÍM JE VÝNIMOČNÉ?

Každá domácnosť spotrebuje najväčšiu časť energie na vykurovanie a prípravu teplej užitkovej vody. Vzhľadom na vysoké ceny zemného plynu sú tepelné čerpadlá obzvlášť výhodnou alternatívou pre novostavby, ale aj ako obnova starých domov.

Tepelné čerpadlá využívajú teplo z okolitého prostredia-zo zeme, zo spodnej vody, alebo zo vzduchu a počas celého roka poskytujú teplo na vykurovanie a prípravu teplej užitkovej vody. Výrazne znižujú náklady na spotrebu energie, zabraňujú spaľovaniu fosilných palív a znižujú splodiny oxidu uhličitého CO2 o viac ako 40%.

AKO FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO

Tepelné  čerpadlá fungujú tak, že prečerpávajú alebo presúvajú teplo z jedného miesta na druhé pomocou kompresora a cirkulujúcej štruktúry kvapalného alebo plynného chladiva, cez ktoré je teplo odoberané z vonkajších zdrojov a prečerpávané do interiéru.

Tepelné čerpadlá majú pre váš dom viacero výhod. Čerpanie tepla spotrebuje menej elektriny v porovnaní s tým, keď sa elektrina používa výlučne ako prostriedok na jeho premenu. Počas leta je možné cyklus obrátiť a jednotka funguje ako klimatizácia.

Kombináciou tepelných čerpadiel so solárnymi panelmi môžete urobiť svoj dom sebestačným a ekologickým. Správne navrhnuté a nainštalované tepelné čerpadlá dosahujú viac ako 300-percentnú účinnosť a preto sa investícia do nich oplatí.

TYPY TEPELNÝCH ČERPADIEL

VZDUCH – VODA

 

Ako zdroj tepla sa v tomto prípade využíva okolitý vzduch. Z hľadiska jednoduchosti inštalácie, dostupnosti zdroja a investičných nákladov sa tepelné čerpadlá vzduch-voda javia ako najvýhodnejšie. S čím však pri jeho aplikácii treba rátať je nestálosť zdroja (na rozdiel od pôdy alebo vody, kde je teplota po celý rok viac-menej rovnaká). Vzhľadom na jednoduchosť inštalácie a znižujúce sa tepelné straty nových domov sa presadzuje tento typ tepelných čerpadiel v novej výstavbe.

ZEM – VODA (PLOŠNÉ USPORIADANIE KOLEKTOROV)

Tepelné čerpadlo typu zem – voda s plošným usporiadaním kolektorov je také, kedy sú na veľkej ploche relatívne v malej hĺbke umiestnené trubice s teplonosným médiom. Médium (solanka) odoberá teplo z veľkej plochy pôdy a následne ho, po zvýšení teplotnej úrovne, v kondenzátore odovzdá vode, ktorá môže byť použitá na účely vykurovaia, alebo ako teplá užitková voda. Najväčšou výhodou je relatívne jednoduchá inštalácia a nízke investičné náklady. Najväčšou nevýhodou je potreba veľkej plochy. Tento typ tepelných čerpadiel patrí medzi najvýhodnejšie aplikácie pre rodinné domy s veľkou záhradou.

ZEM – VODA (USPORIADANIE S VRTOM)

 

Ako zdroj tepla sa využíva pôda vo väčších hĺbkach, okolo 100 metrov. Využitie tepla je podobné ako v prípade plošného usporiadania. Výhodou je, že nie je potrebná veĺká plocha, keďže jednotlivé vrty majú priemer rádovo v desiatkach centimetrov. Zväčša je nutné vykonať viac vrtov, čo sa môže prejaviť na zvýšení investičných nákladov.

VÝHODY A NEVÝHODY TEPELNÉHO ČERPADLA

Pred rozhodnutím o kúpe tepelného čerpadla je dôležité informovať sa o jeho výhodách a nevýhodách. Existuje množstvo výhod tepelných čerpadiel, ktoré z nich robia skvelú investíciu pre majiteľa domu, a zároveň obavy, ktoré treba zohľadniť.

Poďme sa teda pozriet na tieto výhody a nevýhody, aby sme vám pomohli správne sa rozhodnúť a rozumne investovať do tejto technológie vykurovania s nízkym obsahom uhlíka.

VÝHODY TEPELNÉHO ČERPADLA

N

Nižšie prevádzkové náklady

Tepelné čerpadlá sú lacnejšie na prevádzku ako systémy založené na spaľovaní. Čím sú systémy energeticky účinnejšie, tým väčšie sú dlhodobé úspory energie.

N

Dlhá životnosť

Pravidelná starostlivosť pomáha vyhnúť sa nákladným núdzovým opravám a zaisťuje, že vaše zariadenie zostane v dobrom stave. Navyše to pomôže vášmu systému pracovať čo najlepšie, aby sa znížili vaše účty za energie a zároveň, aby bol váš domov pohodlný.

N

Menšia údržba

Tepelné čerpadlá vyžadujú menej údržby ako spaľovacie vykurovacie systémy.

N

Väčšia bezpečnosť

Keďže sa tepelné čerpadlá spoliehajú na elektrickú energiu a na výrobu tepla nepotrebujú spaľovať palivo, prinášajú menej bezpečnostných problémov, v porovnaní s inými vykurovaniami.

N

Znižuje emisie uhlíka

Tepelné čerpadlo znižuje uhlíkové emisie a má efektívny pomer premeny energie na teplo. Napríklad vodné tepelné čerpadlá dosahujú primerane vysokú účinnosť, takmer 600 percent.

N

Poskytuje chladenie

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch možno počas teplých dní prepnúť do režimu chladenia.

N

Dotácia od SIEA

Je tu možnosť získať dotáciu na inštaláciu tepelného čerpadla až do výšky 3400 eur.

NEVÝHODY TEPELNÉHO ČERPADLA

Vysoké počiatočné náklady

Tepelné čerpadlá majú vysoké počiatočné náklady, no na druhej strane sa ich prevádzkové náklady premietajú do dlhodobých úspor na účtoch za energiu a vedú k ceste znižovania emisií uhlíka.

Zložitá inštalácia

Tepelné čerpadlá sa inštalujú pomerne ťažko, ak vezmeme do úvahy, že je potrebné vykonať prieskum, aby sme pochopili pohyb tepla, miestnu geológiu, konkrétne pre tepelné čerpadlá zemného zdroja, a požiadavky na vykurovanie a chladenie vašej domácnosti.

Neváhajte nás kontaktovať. Vypracujeme cenovú ponuku bezplatne.

Mobil

+421 911 766 960