VETRANIE A REKUPERÁCIA

Čerstvý vzduch aj u Vás doma

Nedávne prieskumy ukázali, že väčšinu času, takmer 90%, trávime doma alebo vnútri nejakej budovy. Mysleli ste niekedy na to, či vzduch, ktorý dýchate je pre vás zdravý a kvalitný? Prirodzené vetranie nie je žiaľ veľmi efektívne, pretože vzduch privádzaný zvonku nie je rozmiestnený v miestnostiach rovnomerne. Nehovoriac o tom, že vzduch vonku je v dnešnej dobe plný smogu. Problém vzniká aj počas vykurovacej sezóny, kedy počas vetrania uniká teplo z miestnosti, čo nakoniec pocítite na účtoch za energie.

Na rozdiel od čističiek vzduchu, ktoré filtrujú vzduch iba v jednej miestnosti, rekuperácia filtruje nasávaný vzduch pred jeho distribúciou do celého bytu. Filtre očistia vzduch od bežných alergénov, ako je prach, peľ, srsť, a tak zabraňujú nepríjemným reakciám. Nízka vlhkosť čerstvého vzduchu zabraňuje tvorbe plesní a množeniu roztočov.

Tento systém je síce náročný, ale ušetrí veľké množstvo energie. Preto sa často používa pri nízkoenergetických domoch. Odporúča sa tiež pre zateplené domy, kde dochádza k nadmernej tvorbe vlhkosti, pretože vlhký a znečistený vzduch účinne vymení za svieži, suchší a zdravší. Odporúča sa taktiež pre domy, kde nie je technicky možné otvoriť okná alebo kvôli vysokej prašnosti alebo hlučnosti okolia nie je otvorenie okien vhodné.

Rekuperácia je vlastne riadené vetranie a znamená,že teplom, ktoré by sme inak vypustili oknom preč, dokážeme ohriať čerstvý privádzaný vzduch. Dokonca až s 90 % účinnosťou. To znamená, že ak máme vo vnútri 22 ºC a vonkajšia teplota je -10 ºC, dokážeme ohriať prívodný vzduch až na 19 ºC. A to bez nutnosti elektrického ohrevu vzduchu s nákladmi len na chod ventilátorov. Takto dokážeme ušetriť v zimných mesiacoch až 40 % a viac energií ma vykurovanie. Samozrejmosťou je, že vonkajší vzduch je prefiltrovaný filtrami, ktoré sú súčasťou rekuperačnej jednotky.

Pre väčší priestor alebo viaceré miestnosti sa odporúča použiť centrálnu rekuperáciu vzduchu.

Pre jednu miestnosť, konkrétny priestor alebo v miestnostiach bez okien je vhodná lokálna rekuperácia vzduchu. Je inštalovaná priamo do otvoru v stene.

 

Inštalácia systému vetrania s rekuperáciou je odborný proces a vyžaduje si odborníkov. Zlý projekt, neodborná montáž alebo nevhodné matriály môžu vašu investíciu znehodnotiť. Váš dom a rovnako aj samotná rekuperácia si vyžadujú nenáročný, no odborný a pravidelný servis.

Keby som to mal zhrnúť, rekuperácia je moderné, spoľahlivé zariadenie, ktoré nevyžaduje častý a náročný servis.

Mobil

+421 911 766 960